WELKOM in het CURRINGHERVELD KORNHORN!

Voor onze folder zie: Activiteiten Westerkwartier Curringherveld

Voor onze recente Nieuwsbrief zie: Nieuwsbrief Curringherveld 2018


Opende, 23 maart 2019 - In het Baron Theater werden vanavond de prijzen uitgereikt voor de beste inzendingen door amateur-filmers, beoordeeld door een vakkundige jury van NOVA-Noord. Wobbe Gorter deed mee met de in 2018 in het kader van het NME-Project opgenomen speelfilm “Genieten in het Curringherveld” en ging aan de haal met zilver als de winnaar van het beste scenario. Proficiat; 'tis goud Wobbe!


Santa Claus' Windtree dreaming - ® New World Wind

22 december 2018 - Een Kerstverhaoltje... 'Santa Claus' kwam 2 jaar geleden voor het eerst in het Curringherveld. Wat hij toen nog niet wist was dat zijn knusse slaapplaats in en op het riet bij de Poele vlak bij het Kabouterpad lag. Natuurlijk hadden de kabouters hem gezien... Ze bekommerden zich om hem en brachten hem zelfs stamppot. Hij had zich er heel welkom gevoeld. Ondanks de kou had hij van de kabouters, met al hun eigen aardigheden, een hartverwarmende gastvrijheid ervaren, waardoor hij zo lekker kon slapen. Hij realiseerde zich dat klein groot is, en andersom... Vorige week was hij weer in de buurt en na een drukke werkdag besloot hij om er terug naar toe te gaan. Misschien zou hij er zijn kleine grote vrienden weer zien. Maar hij viel onmiddelijk in een diepe slaap en kreeg zelfs een bijzondere droom. Hij had in al die jaren al zó vele kerstbomen met de allermooiste lichtjes gezien maar deze ging zijn bevattingsvermogen te boven...


22 december 2018 - Op de zaterdagavond voor de Kerst hebben we in de Curringherschuur niet lang stilgestaan bij het begin van de Wintertime; het werd juist een veelbewogen avond! Onze vrijwilligers en leden van buurtvereniging Metmekoar en de muzikanten van Hawar maakten er, zoals ook al t.g.v. Springtime in maart, een hartverwarmende sfeervolle avond van. It's all in the pictures!


Fotosessie Curringherveld - 11 juni 2017 - Een prachtig zonnige zondag! Alle reden voor een wandeling door het terrein met een camera in de hand. Bovenstaand een foto van de akker bij de Kiep. De rijen tussen de Friese gele woudbonen zijn netjes geschoffeld door Klaas Frankes. Hieronder foto's van de bloeiende orchideeën en de kleine ratelaar langs de Poele van Boele, Kunstwerk Het Oog en het Regenboog-schilderij van een leerling van de Groene Borg bij de Wilgenboog. Het was vandaag ook Rabo-Gezinsdag waarbij kinderen met hun ouders het Kabouterpad volgden. Ettie en Gretha waren er om hen te ontvangen. Men kon zich geen mooiere omstandigheden wensen!


Drone video-still Curringherveld - 25 juni 2014 (Opn. Eerde v/d Tuin) N.b. Klik voor een vergroting op: Kornhorn-Zuid in vogelvlucht

De grootste en de oudste werkgroep van de stichting Curringherveld is C&HEK; dit staat voor de werkgroep Cultuur en Historisch Erfgoed Kornhorn. C&HEK voert het dagelijks beheer over de natuurgebieden Curringherveld en Snipspoel. Het Curringherveld (ca. 6 hectare) ligt ten zuiden van Kornhorn en de Snipspoel (ca. 3 hectare) ligt ten zuidwesten van het dorp aan de Leidijk naar Opende.

Onderstaande luchtfoto, gemaakt vanuit een ballon op 28 augustus 2013, geeft een mooi beeld van het houtsingel-landschap van het z.g.n. EHS-gebied 'Kornhorn-Zuid' met centraal daarin het Curringherveld en het ten noorden van het dorp gelegen open polderlandschap.

Kornhorn-Zuid in vogelvlucht – Klik voor een vergroting op de foto.

Het Curringherveld valt binnen de zgn. Ecologische HoofdStructuur (EHS) van de rijksoverheid en het terrein is, evenals de Snipspoel, het juridisch eigendom van Staatsbosheer. Op 7 september 2001 werd voor het Curringherveld door Staatsbosbeheer een beheer/bruikleen overeenkomst met C&HEK getekend, te beginnen voor een periode van 5 jaar en sindsdien al 3x verlengd. Overeengekomen werd "dat het beheer van de terreinen gericht zal zijn op het behoud en de versterking van natuur- en landschaps waarden, waarbij openstelling voor publiek een belangrijke voorwaarde is". Daarnaast speelt de cultuurhistorie er een grote rol en is het gebied van belang voor natuur- en milieueducatie (N.M.E). In de overeenkomst werd dit laatste omschreven als volgt "dat C&HEK de contacten, vertaald in adoptie, onderhoudt met scholen in de omgeving en deze adoptie ook organiseert en beheert". Daarom werd aansluitend aan de beheerovereenkomst ook een adoptieovereenkomst tussen C&HEK en de Maranatha basisschool, nu Groene Borg geheten, te Kornhorn getekend en er werd een vrijwilligers-werkgroep NME opgericht die educatieve projecten ontwerpt, organiseert én uitvoert.

Het C&HEK-logo (tevens logo van de stichting) werd 'gezet' in de geelgekleurde Parel van het Plaatselijk Belang Kornhorn. In het midden ziet u het bekende logo van Staatsbosbeheer. Het Cultuur en Historisch Erfgoed is letterlijk gesymboliseerd door een HEK. Maar figuurlijk geeft het onze band met het verleden weer; vroeger stond er mogelijk een hek als veekering over het pad, maar nu is het hek van de dam.. Het hek blijkt opzij geschoven, er is ruimte voor een pad, dat uitnodigt voor een wandeling in de natuur, gelegen in een besloten cultuurlandschap.


Deze website wil laten zien wat er als gevolg van onze overeenkomsten in de loop der jaren tot stand is gekomen. Niet het juridische-, maar het locale eigendom vormt de basis voor de ontwikkeling en het beheer van het natuurgebied. Staatbosbeheer heeft als juridisch eigenaar niet alleen de voorwaarden geschapen maar deze gebruikersparticipatie ook zelf vanaf het begin, nu al 20 jaar geleden, ondersteund. Het is ook een onderdeel van onze dorpsvisie: zie Organisatie/Kornhorn Vitaal.

Onderstaande foto geeft een karakteristiek 'inkijkje' in het weiland van veehouder Jan Snip, aan de rand van het Curringherveld. In het Gebiedsplan Groningen wordt zo'n landschap aangeduid als 'besloten houtsingelgebied', dat zo uniek is voor het Westerkwartier, en dat door recreanten en toeristen zo wordt gewaardeerd. Honderd jaar geleden was het hier nog alom heide, nu is het weide! Tweehonderd meter verderop, in het Curringherveld waar de heide ook was ontgonnen, hebben we een stukje weide weer kunnen omzetten tot heide. Over afwisseling in 'cultuur'landschappen gesproken..

print