Poele van Boele

Curringherveld/Poele van Boele - 30 oktober 2016

Het Groninger Westerkwartier is rijk aan verschillende waardevolle natte landschapselementen met wonderlijke namen. Zo spreken we in onze omgeving wel over pingo's, vennen, dobben, poelen en petgaten. Maar waarin verschillen ze dan? Door hun eigen ontstaansgeschiedenis en bovendien verschilt de benaming per regio. Pingo's kennen we in Drenthe als vennen, in Friesland worden ze doorgaans dobben genoemd. Poelen zijn in principe door de mens gegraven plassen, bijvoorbeeld als drinkplaats voor het vee. Naast de houtsingels zijn pingoĺs, vennen, dobben, poelen (en de hieruit door vervening ontstane zgn. petgaten) zÚÚr markant voor het Zuidelijk Westerkwartier.

Drone video-stills Curringherveld 25 juni 2014 (Opn. Eerde v/d Tuin)

De waterpartij gelegen v˛˛r de werkschuur is rond van vorm en is ontstaan als een pingo. Maar eigenlijk is het een pingoru´ne, om het n˛g moeilijker te maken: een litteken uit de laatste ijstijd. De 1 km verderop gelegen Snipspoel is ook een pingoru´ne; zie onder Snipspoel/Ontstaan

De benaming Poele van Boele ontstond in 1997 toen het petgat, de 'dichtgegroeide' pingo, door Staatsbosbeheer werd opgeknapt. Daar kwam heel wat graafwerk aan te pas; vrijwilligers van C&HEK bedachten spontaan de naam en maakten eigenhandig het bordje 'Poele van Boele'; naar Nico Boele, die als opzichter van Staatsbosbeheer naar het Plaatselijk Belang Kornhorn was gestapt met de vraag 'hoe zullen we dit gebied gaan inrichten?' Zie onder Organisatie/Historie C&HEK.

Zie verder ook de beschrijving onder Wandelroutes/Infopanelen 5.

N.b. Pingo's komen in grote getale voor in onze omgeving; zie de blauwe vlekken op de bodem- en grondwatertrappenkaart 1:50000:

print