Actueel

In memoriam - Freek Postema -

Opeinde, 15 september 2016 - Opnieuw hebben wij vandaag afscheid moeten nemen van een geweldige vrijwilliger. Freek Postema is op 9 september volkomen onverwacht overleden aan een hartstilstand. Vanaf 2010 was Freek actief voor de werkgroep C&HEK en werkte mee aan tal van (NME) projecten voor de stichting in het Curringherveld; hij was een 'doener' met een onderzoekende geest. Jeugdig, energiek, betrokken en spontaan. Zo inventariseerde hij de bodem en het grondwater en de plant- en diersoorten in het heideveld. Freek is 52 jaar geworden. Wij leven mee met Ageeth en familie om dit ongelofelijke verlies te dragen.


In herinnering - Johannes ('Joop') van der Meer -

Kornhorn, 6 augustus 2016 - Onder zeer grote belangstelling is vanmiddag in de Chr.Ger. kerk de uitvaartdienst gehouden voor Joop van der Meer. Joop is 70 jaar geworden, na een ziekte van enkele maanden. Joop was een echte dorpsman die actief was in tal van maatschappelijke functies; hij was ook een geweldige vrijwilliger, in al die betekenissen van het woord, voor onze werkgroep C&HEK. De verslagenheid is groot; wij wensen zijn familie alle sterkte toe.


Folkert Hans Tolsma blaast de loftrompet voor Staatsbosbeheer. Terecht, want op zaterdagavond 12 december 2015 heeft SBB op de Peebos een geweldige feestavond aangeboden aan lle 'betrokken vrijwilligers die vrijwillig betrokken zijn' bij de vele activiteiten van Staatsbosbeheer in het Westerkwartier. Zo ook velen van onze stichting Curringherveld. Wij danken het team (Linda, Ruben, Ake, Jasper en Nico) voor de gastvrijheid, de catering (het ontbrak ons aan niets!) en het weergaloze optreden van 'streekproduct' Folkert Hans uit Opende (webpagina).


1 december 2014 - Studente Emma Ijskes (foto) van de Stenden Hogeschool te Leeuwarden gaat ons helaas verlaten. Zij heeft heeft dit jaar bij ons zowel haar stage als haar afstudeeropdracht uitgevoerd i.o.v. Staatsbosbeheer en de stichting Curringherveld gezamenlijk. En hoe: ze heeft het zr goed gedaan. We hebben haar contract nog met enkele maanden kunnen verlengen want zij leverde een grote bijdrage aan onze productontwikkeling. Zo heeft zij diverse videopresentaties gemaakt, een nieuwe folder van het Curringhepad ontwikkeld, voor de werkgroep Natuurlijk Spelen een projectplan uitgewerkt en een z.g.n. sponsorplan geschreven dat we direct konden inzetten voor het aanvragen van subsidies; een duidelijk plan in een fraaie layout.


16 september 2014 - De Samenwerkingsschool, ontstaan door de samenvoeging van de basisscholen uit Noordwijk en Kornhorn, heeft een nieuwe naam: De Groene Borg, een mooie toepasselijke naam, nota bene bedacht door leerling Karst Bosklopper. De naam verwijst nadrukkelijk naar de samenwerking met de stichting Curringherveld. Onderstaand de aankondiging zoals opgenomen in de eerste school-Nieuwsbrief met die naam; wij feliciteren De Groene Borg met deze keuze en wij zien deze ook ook als een waarborg om onze inspirerende samenwerking met vereende krachten voort te zetten.


Kornhorn, 31 maart 2014 - In het kader van een onderzoek naar de recreatieve mogelijkheden van het Curringherveld heeft studente Emma Ijskes van de Stenden Hogeschool te Leeuwarden haar afstudeeropdracht afgesloten. Belangrijk onderdeel in haar rapportage zijn de bevindingen van 2 paneldiscussies die op 13 en 24 maart werden gehouden met resp. 'intern' en 'extern' betrokken mensen met het Curringherveld. In de paneldiscussie met 'intern' betrokken vrijwilligers werd door discussieleider Michiel Bus gevraagd om 'momenten van sterke beleving' te benoemen. Dat zijn er vele maar daar is vaak geen beeldmateriaal van. Gelukkige uitzondering is de vrijwilligersdag op 23 juni 2012 in het Curringherveld waarop de volgende video is gemaakt:


N.b. Klik voor een vergroting op: 'de mannen' (foto Marianna Pera)

4 maart 2014 - In het zonovergoten Curringherveld was het vanmorgen een drukte van belang i.v.m. een werkbezoek van de ChristenUnie-fractie van de gemeente Grootegast die haar waardering uitsprak voor het 'maatschappelijk werk' dat de vrijwilligers van C&HEK hier jaarin-jaaruit verrichten. Zij trakteerde 'de mannen' op gebak bij de koffie (foto) in de keet en wethouder Mark de Haan ging als projectleider in op de stand van zaken van het MFA.


In herinnering - Pieter Willem Maring - Kornhorn, 25 mei 2013

We zijn diep bedroefd door het overlijden van onze gedreven dorpsgenoot Piet Maring na een korte periode van ernstige ziekte. Piet heeft zich als bestuurslid van onze stichting vle jaren met hart en ziel ingezet om de verbinding tussen ons dorp Kornhorn en het Curringherveld op creatieve en duurzame wijze vorm te geven. Piet geloofde in de kracht van 'het kapitaal' dat door vrijwilligers in gezamenlijkheid wordt gevormd. Wij wensen zijn vrouw Gerrie, kinderen en kleinkinderen de komende tijd alle sterkte toe.

print